Intel Pentium G4000 Danh sách CPU

Intel Pentium G4000
Tên: Intel Pentium G4000
Thế hệ: 6.
Kiến trúc thực tế: Skylake S
Công nghệ: 14 nm

Ổ cắm: LGA 1151

Tất cả Intel Pentium G4000 CPUs


Bộ xử lý Tính thường xuyên bộ tăng áp
(1 Cốt lõi)
Lõi / HT
Intel Pentium G4400 3.30 GHz -- 2 / Không
Intel Pentium G4400T 2.90 GHz -- 2 / Không
Intel Pentium G4500 3.50 GHz -- 2 / Không
Intel Pentium G4500T 3.00 GHz -- 2 / Không
Intel Pentium G4520 3.60 GHz -- 2 / Không


quay lại chỉ mục