Cinebench R20 (Single-Core)


Cinebench R20 là sự kế thừa của Cinebench R15 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.


Kết quả điểm chuẩn

Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
877
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
877
Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900F
24C 32T @ 2.00 GHzChưa xác minh
872
Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900
24C 32T @ 2.00 GHzChưa xác minh
872
Intel Core i7-13700KF Intel Core i7-13700KF
16C 24T @ 3.40 GHz
815
Intel Core i7-13700K Intel Core i7-13700K
16C 24T @ 3.40 GHz
815
Intel Core i9-12900KS Intel Core i9-12900KS
16C 24T @ 3.40 GHz
795
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
793
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24T @ 4.70 GHz
781
Intel Core i9-12900KF Intel Core i9-12900KF
16C 24T @ 3.20 GHz
779
Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900K
16C 24T @ 3.20 GHz
779
Intel Core i5-13600KF Intel Core i5-13600KF
14C 20T @ 3.50 GHz
775
Intel Core i5-13600K Intel Core i5-13600K
14C 20T @ 3.50 GHz
775
AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 7700X
8C 16T @ 4.50 GHz
773
Intel Core i9-12900F Intel Core i9-12900F
16C 24T @ 2.40 GHz
764
Intel Core i9-12900 Intel Core i9-12900
16C 24T @ 2.40 GHz
764
AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 7600X
6C 12T @ 4.70 GHz
759
Intel Core i7-12700KF Intel Core i7-12700KF
12C 20T @ 3.60 GHz
757
Intel Core i7-12700K Intel Core i7-12700K
12C 20T @ 3.60 GHz
757
Intel Core i5-12600KF Intel Core i5-12600KF
10C 16T @ 3.70 GHz
741
Intel Core i5-12600K Intel Core i5-12600K
10C 16T @ 3.70 GHz
741
Intel Core i9-12900HX Intel Core i9-12900HX
16C 24T @ 2.30 GHz
736
Intel Core i9-12900H Intel Core i9-12900H
14C 20T @ 2.50 GHz
734
Intel Core i7-11700B Intel Core i7-11700B
8C 16T @ 3.20 GHz
732
Intel Core i9-12900HK Intel Core i9-12900HK
14C 20T @ 2.50 GHz
710
Intel Core i7-1280P Intel Core i7-1280P
14C 20T @ 1.80 GHz
707
Intel Core i7-12700HL Intel Core i7-12700HL
14C 20T @ 2.30 GHz
694
Intel Core i7-12700H Intel Core i7-12700H
14C 20T @ 2.30 GHz
694
Intel Core i5-12500 Intel Core i5-12500
6C 12T @ 3.00 GHz
688
Intel Core i5-12400F Intel Core i5-12400F
6C 12T @ 2.50 GHz
664
Intel Core i5-12400 Intel Core i5-12400
6C 12T @ 2.50 GHz
664
Intel Core i9-11900KF Intel Core i9-11900KF
8C 16T @ 3.50 GHz
650
Intel Core i9-11900K Intel Core i9-11900K
8C 16T @ 3.50 GHz
650
Intel Core i7-1255U Intel Core i7-1255U
10C 12T @ 1.70 GHz
649
AMD Ryzen 9 6980HS AMD Ryzen 9 6980HS
8C 16T @ 3.30 GHz
649
AMD Ryzen 9 6980HX AMD Ryzen 9 6980HX
8C 16T @ 3.30 GHz
649
AMD Ryzen 9 5950X AMD Ryzen 9 5950X
16C 32T @ 3.40 GHz
647
Intel Core i9-10900KF Intel Core i9-10900KF
10C 20T @ 3.70 GHz
645
Intel Core i9-10900K Intel Core i9-10900K
10C 20T @ 3.70 GHz
645
AMD Ryzen 9 PRO 6950HS AMD Ryzen 9 PRO 6950HS
8C 16T @ 3.30 GHz
642


quay lại chỉ mục