Bộ xử lý tìm kiếm

Với chức năng tìm kiếm dễ sử dụng của chúng tôi, bạn có thể duyệt qua cơ sở dữ liệu của chúng tôi để tìm tất cả các bộ xử lý phù hợp với yêu cầu của bạn.
Bộ xử lý Ổ cắm TDP L3-Cache Kỉ niệm
AMD 3015Ce AMD 3015Ce
2C 4T @ 1.20 GHz
FT5 6W 4.00 MB DDR4-1600
AMD 3015e AMD 3015e
2C 4T @ 1.20 GHz
FT5 6W 4.00 MB DDR4-1600
AMD 3020e AMD 3020e
2C 4T @ 1.20 GHz
FT5 6W 4.00 MB DDR4-2400
AMD A10-4600M AMD A10-4600M
4C 4T @ 2.30 GHz
FS1r2 35W 4.00 MB DDR3-1600
AMD A10-4655M AMD A10-4655M
4C 4T @ 2.00 GHz
FP2 25W 4.00 MB DDR3-1333
AMD A10-4657M AMD A10-4657M
4C 4T @ 2.30 GHz
N/A 35W 4.00 MB DDR3-1600
AMD A10-5700 AMD A10-5700
4C 4T @ 3.40 GHz
FM2 65W 4.00 MB DDR3-1866
AMD A10-5745M AMD A10-5745M
4C 4T @ 2.10 GHz
FP2 25W 4.00 MB DDR3-1333
AMD A10-5750M AMD A10-5750M
4C 4T @ 2.50 GHz
FS1r2 35W 4.00 MB DDR3-1866
AMD A10-5757M AMD A10-5757M
4C 4T @ 2.50 GHz
FP2 35W 4.00 MB DDR3-1600
AMD A10-5800K AMD A10-5800K
4C 4T @ 3.80 GHz
FM2 100W 4.00 MB DDR3-1866
AMD A10-6700 AMD A10-6700
4C 4T @ 3.70 GHz
FM2 65W 4.00 MB DDR3-1866
AMD A10-6700T AMD A10-6700T
4C 4T @ 2.50 GHz
FM2 45W 4.00 MB DDR3-1866
AMD A10-6790K AMD A10-6790K
4C 4T @ 4.10 GHz
FM2 100W 4.00 MB DDR3-1866
AMD A10-6800K AMD A10-6800K
4C 4T @ 4.10 GHz
FM2 100W 4.00 MB DDR3-2133

Lưu ý: Số lượng kết quả tìm kiếm tối đa được hiển thị. Có thể có sản phẩm khác phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng tinh chỉnh các tiêu chí của bạn để thu hẹp các sản phẩm hơn nữa.