Cinebench R23 (Multi-Core)


Cinebench R23 là sự kế thừa của Cinebench R20 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và nhấn mạnh một lợi thế lớn của siêu phân luồng.


Kết quả điểm chuẩn

Intel Xeon w9-3495X Intel Xeon w9-3495X
56C 112T @ 1.90 GHz
72,560
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
65,112
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
64,355
AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Ryzen Threadripper 3990X
64C 128T @ 2.90 GHz
64,355
AMD EPYC 7763 AMD EPYC 7763
64C 128T @ 2.45 GHz
61,455
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
32C 64T @ 3.60 GHz
53,977
Intel Xeon Platinum 8280L Intel Xeon Platinum 8280L
28C 56T @ 2.70 GHz
49,876
AMD EPYC 7702P AMD EPYC 7702P
64C 128T @ 2.00 GHz
49,035
AMD EPYC 7702 AMD EPYC 7702
64C 128T @ 2.00 GHz
49,035
AMD Ryzen Threadripper 3970X AMD Ryzen Threadripper 3970X
32C 64T @ 3.70 GHz
44,502
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
32C 64T @ 3.50 GHz
42,986
Intel Core i9-14900KF Intel Core i9-14900KF
24C 32T @ 3.20 GHzChưa xác minh
41,094
Intel Core i9-14900K Intel Core i9-14900K
24C 32T @ 3.20 GHzChưa xác minh
41,094
Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-13900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
40,986
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX
24C 48T @ 3.80 GHz
40,535
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
39,652
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
39,652
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
38,657
AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Ryzen 9 7950X3D
16C 32T @ 4.20 GHz
38,581
AMD EPYC 7502P AMD EPYC 7502P
32C 64T @ 2.50 GHz
36,403
Intel Core i7-14700KF Intel Core i7-14700KF
16C 28T @ 3.40 GHzChưa xác minh
36,296
Intel Core i7-14700K Intel Core i7-14700K
16C 28T @ 3.40 GHzChưa xác minh
36,296
AMD Ryzen Threadripper 3960X AMD Ryzen Threadripper 3960X
24C 48T @ 3.80 GHz
34,255
Intel Core i9-14900F Intel Core i9-14900F
24C 32T @ 2.00 GHzChưa xác minh
33,820
Intel Core i9-14900 Intel Core i9-14900
24C 32T @ 2.00 GHzChưa xác minh
33,820
AMD Ryzen Threadripper 2990WX AMD Ryzen Threadripper 2990WX
32C 64T @ 3.00 GHz
33,213
AMD Ryzen 9 7945HX3D AMD Ryzen 9 7945HX3D
16C 32T @ 2.30 GHz
32,797
AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7945HX
16C 32T @ 2.50 GHz
32,788
Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900F
24C 32T @ 2.00 GHz
32,605
Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900
24C 32T @ 2.00 GHz
32,605
Intel Core i9-13950HX Intel Core i9-13950HX
24C 32T @ 2.20 GHz
32,172
Intel Core i9-13980HX Intel Core i9-13980HX
24C 32T @ 2.20 GHz
31,780
Intel Xeon W-3175X Intel Xeon W-3175X
28C 56T @ 3.10 GHz
31,350
Intel Core i7-13700KF Intel Core i7-13700KF
16C 24T @ 3.40 GHz
31,062
Intel Core i7-13700K Intel Core i7-13700K
16C 24T @ 3.40 GHz
31,062
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24T @ 4.70 GHz
29,306
AMD Ryzen 9 PRO 7945 AMD Ryzen 9 PRO 7945
12C 24T @ 3.70 GHz
28,905
AMD Ryzen 9 7900 AMD Ryzen 9 7900
12C 24T @ 3.70 GHz
28,905
AMD Ryzen 9 5950X AMD Ryzen 9 5950X
16C 32T @ 3.40 GHz
28,577
Apple M2 Ultra (76-GPU) Apple M2 Ultra (76-GPU)
24C 24T @ 3.50 GHz
28,570


quay lại chỉ mục