Cinebench R23 (Multi-Core)


Cinebench R23 là sự kế thừa của Cinebench R20 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và nhấn mạnh một lợi thế lớn của siêu phân luồng.


Kết quả điểm chuẩn

AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
65,112
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
64,355
AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Ryzen Threadripper 3990X
64C 128T @ 2.90 GHz
64,355
AMD EPYC 7763 AMD EPYC 7763
64C 128T @ 2.45 GHz
61,455
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
32C 64T @ 3.60 GHz
53,977
Intel Xeon Platinum 8280L Intel Xeon Platinum 8280L
28C 56T @ 2.70 GHz
49,876
AMD EPYC 7702P AMD EPYC 7702P
64C 128T @ 2.00 GHz
49,035
AMD EPYC 7702 AMD EPYC 7702
64C 128T @ 2.00 GHz
49,035
AMD Ryzen Threadripper 3970X AMD Ryzen Threadripper 3970X
32C 64T @ 3.70 GHz
44,502
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
32C 64T @ 3.50 GHz
42,986
Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-13900KS
24C 32T @ 3.20 GHzChưa xác minh
40,975
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX
24C 48T @ 3.80 GHz
40,535
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
39,556
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
39,556
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
38,657
AMD EPYC 7502P AMD EPYC 7502P
32C 64T @ 2.50 GHz
36,403
AMD Ryzen Threadripper 3960X AMD Ryzen Threadripper 3960X
24C 48T @ 3.80 GHz
34,255
AMD Ryzen Threadripper 2990WX AMD Ryzen Threadripper 2990WX
32C 64T @ 3.00 GHz
33,213
Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900F
24C 32T @ 2.00 GHzChưa xác minh
32,605
Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900
24C 32T @ 2.00 GHzChưa xác minh
32,605
Intel Xeon W-3175X Intel Xeon W-3175X
28C 56T @ 3.10 GHz
31,350
Intel Core i7-13700KF Intel Core i7-13700KF
16C 24T @ 3.40 GHz
31,062
Intel Core i7-13700K Intel Core i7-13700K
16C 24T @ 3.40 GHz
31,062
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24T @ 4.70 GHz
29,516
AMD Ryzen 9 5950X AMD Ryzen 9 5950X
16C 32T @ 3.40 GHz
28,577
Intel Core i9-7980XE Intel Core i9-7980XE
18C 36T @ 2.60 GHz
28,196
Intel Xeon W-3275 Intel Xeon W-3275
28C 56T @ 2.50 GHz
28,051
Intel Xeon W-3275M Intel Xeon W-3275M
28C 56T @ 2.50 GHz
28,051
Intel Core i9-12900KS Intel Core i9-12900KS
16C 24T @ 3.40 GHz
27,796
Intel Core i9-12900KF Intel Core i9-12900KF
16C 24T @ 3.20 GHz
27,472
Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900K
16C 24T @ 3.20 GHz
27,472
Intel Xeon Gold 6132 Intel Xeon Gold 6132
14C 28T @ 2.60 GHz
27,401
Intel Core i9-12900F Intel Core i9-12900F
16C 24T @ 2.40 GHz
26,455
Intel Core i9-12900 Intel Core i9-12900
16C 24T @ 2.40 GHz
26,455
Intel Core i7-13700F Intel Core i7-13700F
16C 24T @ 2.10 GHzChưa xác minh
24,770
Intel Core i7-13700 Intel Core i7-13700
16C 24T @ 2.10 GHzChưa xác minh
24,770
Intel Core i5-13600KF Intel Core i5-13600KF
14C 20T @ 3.50 GHz
24,525
Intel Core i5-13600K Intel Core i5-13600K
14C 20T @ 3.50 GHz
24,525
Intel Core i9-10980XE Intel Core i9-10980XE
18C 36T @ 3.00 GHz
24,309
Apple M1 Ultra (48-GPU) Apple M1 Ultra (48-GPU)
20C 20T @ 3.20 GHz
24,189


quay lại chỉ mục