Cinebench R20 (Multi-Core)


Cinebench R20 là sự kế thừa của Cinebench R15 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và nhấn mạnh một lợi thế lớn của siêu phân luồng.


Kết quả điểm chuẩn

AMD Ryzen Threadripper 7980X AMD Ryzen Threadripper 7980X
64C 128T @ 3.20 GHz
36,982
Intel Xeon w9-3495X Intel Xeon w9-3495X
56C 112T @ 1.90 GHz
27,725
AMD Ryzen Threadripper 7970X AMD Ryzen Threadripper 7970X
32C 64T @ 4.00 GHz
25,421
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
25,297
AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Ryzen Threadripper 3990X
64C 128T @ 2.90 GHz
24,763
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
24,463
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
32C 64T @ 3.60 GHz
20,892
AMD EPYC 7742 AMD EPYC 7742
64C 128T @ 2.25 GHz
20,644
AMD EPYC 7702P AMD EPYC 7702P
64C 128T @ 2.00 GHz
18,857
AMD EPYC 7702 AMD EPYC 7702
64C 128T @ 2.00 GHz
18,857
AMD EPYC 7662 AMD EPYC 7662
64C 128T @ 2.00 GHz
18,203
AMD Ryzen Threadripper 3970X AMD Ryzen Threadripper 3970X
32C 64T @ 3.70 GHz
17,105
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
32C 64T @ 3.50 GHz
16,740
Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-13900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
15,560
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
15,350
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
15,350
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
15,120
AMD Ryzen Threadripper 3960X AMD Ryzen Threadripper 3960X
24C 48T @ 3.80 GHz
13,552
AMD Ryzen 9 7945HX3D AMD Ryzen 9 7945HX3D
16C 32T @ 2.30 GHz
13,036
Intel Xeon W-3175X Intel Xeon W-3175X
28C 56T @ 3.10 GHz
12,975
AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7945HX
16C 32T @ 2.50 GHz
12,914
Intel Core i9-14900F Intel Core i9-14900F
24C 32T @ 2.00 GHz
12,840
Intel Core i9-14900 Intel Core i9-14900
24C 32T @ 2.00 GHz
12,840
Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900F
24C 32T @ 2.00 GHz
12,375
Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900
24C 32T @ 2.00 GHz
12,375
Intel Core i9-13950HX Intel Core i9-13950HX
24C 32T @ 2.20 GHz
12,226
Intel Core i7-13700KF Intel Core i7-13700KF
16C 24T @ 3.40 GHz
11,831
Intel Core i7-13700K Intel Core i7-13700K
16C 24T @ 3.40 GHz
11,831
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24T @ 4.70 GHz
11,572
AMD Ryzen Threadripper 2990WX AMD Ryzen Threadripper 2990WX
32C 64T @ 3.00 GHz
11,463
AMD Ryzen 9 PRO 7945 AMD Ryzen 9 PRO 7945
12C 24T @ 3.70 GHz
11,088
AMD Ryzen 9 7900 AMD Ryzen 9 7900
12C 24T @ 3.70 GHz
11,088
Intel Xeon W-3275 Intel Xeon W-3275
28C 56T @ 2.50 GHz
11,020
Intel Xeon W-3275M Intel Xeon W-3275M
28C 56T @ 2.50 GHz
11,020
Intel Core i9-12900KS Intel Core i9-12900KS
16C 24T @ 3.40 GHz
10,744
Intel Core i9-12900KF Intel Core i9-12900KF
16C 24T @ 3.20 GHz
10,511
Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900K
16C 24T @ 3.20 GHz
10,511
AMD Ryzen 9 5950X AMD Ryzen 9 5950X
16C 32T @ 3.40 GHz
10,428
Intel Core i9-12900F Intel Core i9-12900F
16C 24T @ 2.40 GHz
10,097
Intel Core i9-12900 Intel Core i9-12900
16C 24T @ 2.40 GHz
10,097


quay lại chỉ mục