Cinebench 2024 (Multi-Core)


Bài kiểm tra Multi-Core của benchmark Cinebench 2024 sử dụng tất cả các lõi cpu để kết xuất bằng công cụ kết xuất Redshift, công cụ này cũng được sử dụng trong Maxons Cinema 4D. Quá trình chạy điểm chuẩn kéo dài 10 phút để kiểm tra xem bộ xử lý có bị giới hạn bởi khả năng sinh nhiệt hay không.


Kết quả điểm chuẩn

AMD Ryzen Threadripper 7980X AMD Ryzen Threadripper 7980X
64C 128T @ 3.20 GHz
5,531
AMD EPYC 7773X AMD EPYC 7773X
64C 128T @ 2.20 GHz
3,902
AMD Ryzen Threadripper 7970X AMD Ryzen Threadripper 7970X
32C 64T @ 4.00 GHz
3,685
AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Ryzen Threadripper 3990X
64C 128T @ 2.90 GHz
3,302
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
32C 64T @ 3.50 GHz
2,504
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX
24C 48T @ 3.80 GHz
2,284
Intel Core i9-14900KS Intel Core i9-14900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
2,252
Intel Core i9-14900KF Intel Core i9-14900KF
24C 32T @ 3.20 GHz
2,177
Intel Core i9-14900K Intel Core i9-14900K
24C 32T @ 3.20 GHz
2,177
Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-13900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
2,158
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
2,144
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
2,144
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
2,142
AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Ryzen 9 7950X3D
16C 32T @ 4.20 GHz
2,108
Intel Core i7-14700KF Intel Core i7-14700KF
20C 28T @ 3.40 GHz
2,021
Intel Core i7-14700K Intel Core i7-14700K
20C 28T @ 3.40 GHz
2,021
AMD Ryzen Threadripper 3960X AMD Ryzen Threadripper 3960X
24C 48T @ 3.80 GHz
2,011
Apple M2 Ultra (76-GPU) Apple M2 Ultra (76-GPU)
24C 24T @ 0.66 GHz
1,918
Apple M2 Ultra (60-GPU) Apple M2 Ultra (60-GPU)
24C 24T @ 0.66 GHz
1,918
Intel Xeon W-3175X Intel Xeon W-3175X
28C 56T @ 3.10 GHz
1,848
Intel Core i9-13900HX Intel Core i9-13900HX
24C 32T @ 2.20 GHz
1,672
AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7945HX
16C 32T @ 2.50 GHz
1,669
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24T @ 4.70 GHz
1,637
AMD Ryzen 9 7900 AMD Ryzen 9 7900
12C 24T @ 3.70 GHz
1,632
Apple M1 Ultra (48-GPU) Apple M1 Ultra (48-GPU)
20C 20T @ 0.60 GHz
1,624
Apple M1 Ultra (64-GPU) Apple M1 Ultra (64-GPU)
20C 20T @ 0.60 GHz
1,624
Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900F
24C 32T @ 2.00 GHz
1,622
Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900
24C 32T @ 2.00 GHz
1,622
Apple M3 Max (16-CPU 40-GPU) Apple M3 Max (16-CPU 40-GPU)
16C 16T @ 0.70 GHz
1,607
Intel Core i7-13700KF Intel Core i7-13700KF
16C 24T @ 3.40 GHz
1,602
Intel Core i7-13700K Intel Core i7-13700K
16C 24T @ 3.40 GHz
1,602
AMD Ryzen 9 7900X3D AMD Ryzen 9 7900X3D
12C 24T @ 4.40 GHz
1,596
Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900K
16C 24T @ 3.20 GHz
1,582
Intel Core i9-12900KF Intel Core i9-12900KF
16C 24T @ 3.20 GHz
1,564
Intel Core i9-13950HX Intel Core i9-13950HX
24C 32T @ 2.20 GHz
1,503
Intel Core i9-13980HX Intel Core i9-13980HX
24C 32T @ 2.20 GHz
1,495
AMD Ryzen 9 5950X AMD Ryzen 9 5950X
16C 32T @ 3.40 GHz
1,494
Intel Xeon w5-2455X Intel Xeon w5-2455X
12C 24T @ 3.20 GHz
1,428
Intel Core i7-13700F Intel Core i7-13700F
16C 24T @ 2.10 GHz
1,398
Intel Core i7-13700 Intel Core i7-13700
16C 24T @ 2.10 GHz
1,398


quay lại chỉ mục