Cinebench R23 (Single-Core)


Cinebench R23 là sự kế thừa của Cinebench R20 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.


Kết quả điểm chuẩn

Intel Core i9-12900KS Intel Core i9-12900KS
16C 24T @ 3.40 GHz
2,082
Intel Core i9-12900KF Intel Core i9-12900KF
16C 24T @ 3.20 GHz
1,997
Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900K
16C 24T @ 3.20 GHz
1,997
Intel Core i9-12900F Intel Core i9-12900F
16C 24T @ 2.40 GHz
1,988
Intel Core i9-12900 Intel Core i9-12900
16C 24T @ 2.40 GHz
1,988
Intel Core i7-12700KF Intel Core i7-12700KF
12C 20T @ 3.60 GHz
1,939
Intel Core i7-12700K Intel Core i7-12700K
12C 20T @ 3.60 GHz
1,939
Intel Core i9-12900HK Intel Core i9-12900HK
14C 20T @ 1.80 GHz
1,938
Intel Core i9-12950HX Intel Core i9-12950HX
16C 24T @ 2.50 GHz
1,927
Intel Core i9-12900HX Intel Core i9-12900HX
16C 24T @ 1.80 GHz
1,927
Intel Core i5-12600KF Intel Core i5-12600KF
10C 16T @ 3.70 GHz
1,918
Intel Core i5-12600K Intel Core i5-12600K
10C 16T @ 3.70 GHz
1,918
Intel Core i9-12900H Intel Core i9-12900H
14C 20T @ 1.80 GHz
1,917
Intel Core i7-12700F Intel Core i7-12700F
12C 20T @ 2.10 GHz
1,862
Intel Core i7-12700 Intel Core i7-12700
12C 20T @ 2.10 GHz
1,862
Intel Core i7-12700H Intel Core i7-12700H
14C 20T @ 1.70 GHz
1,806
Intel Core i5-12500 Intel Core i5-12500
6C 12T @ 3.00 GHz
1,804
Intel Core i7-1260P Intel Core i7-1260P
12C 16T @ 2.10 GHz
1,773
Intel Core i9-11900KF Intel Core i9-11900KF
8C 16T @ 3.50 GHz
1,686
Intel Core i9-11900K Intel Core i9-11900K
8C 16T @ 3.50 GHz
1,686
AMD Ryzen 9 6980HS AMD Ryzen 9 6980HS
8C 16T @ 3.30 GHz
1,669
AMD Ryzen 9 6980HX AMD Ryzen 9 6980HX
8C 16T @ 3.30 GHz
1,669
Intel Core i7-11700B Intel Core i7-11700B
8C 16T @ 3.20 GHz
1,663
Intel Core i9-11900KB Intel Core i9-11900KB
8C 16T @ 3.30 GHz
1,663
AMD Ryzen 9 PRO 6950HS AMD Ryzen 9 PRO 6950HS
8C 16T @ 3.30 GHz
1,662
AMD Ryzen 9 PRO 6950H AMD Ryzen 9 PRO 6950H
8C 16T @ 3.30 GHz
1,662
AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 6900HX
8C 16T @ 3.30 GHz
1,662
Intel Core i3-12100F Intel Core i3-12100F
4C 8T @ 3.30 GHz
1,658
Intel Core i3-12100 Intel Core i3-12100
4C 8T @ 3.30 GHz
1,658
AMD Ryzen 9 5950X AMD Ryzen 9 5950X
16C 32T @ 3.40 GHz
1,644
AMD Ryzen 9 5900X AMD Ryzen 9 5900X
12C 24T @ 3.70 GHz
1,636
Intel Core i9-11900F Intel Core i9-11900F
8C 16T @ 2.50 GHz
1,630
Intel Core i9-11900 Intel Core i9-11900
8C 16T @ 2.50 GHz
1,630
AMD Ryzen 9 5900 AMD Ryzen 9 5900
12C 24T @ 3.50 GHzChưa xác minh
1,627
Intel Core i5-12400F Intel Core i5-12400F
6C 12T @ 2.50 GHz
1,623
Intel Core i5-12400 Intel Core i5-12400
6C 12T @ 2.50 GHz
1,623
AMD Ryzen 7 5800X AMD Ryzen 7 5800X
8C 16T @ 3.80 GHz
1,619
AMD Ryzen 7 PRO 6850U AMD Ryzen 7 PRO 6850U
8C 16T @ 2.70 GHz
1,617
AMD Ryzen 7 6800U AMD Ryzen 7 6800U
8C 16T @ 2.70 GHz
1,617
AMD Ryzen 7 5800 AMD Ryzen 7 5800
8C 16T @ 3.40 GHzChưa xác minh
1,593
AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 5 5600X
6C 12T @ 3.70 GHz
1,593
AMD Ryzen 9 6900HS AMD Ryzen 9 6900HS
8C 16T @ 3.00 GHz
1,579
Intel Xeon W-11955M Intel Xeon W-11955M
8C 16T @ 2.60 GHz
1,574
Intel Core i9-11980HK Intel Core i9-11980HK
8C 16T @ 3.30 GHz
1,574
Intel Core i9-11950H Intel Core i9-11950H
8C 16T @ 2.60 GHz
1,574
Intel Core i7-11375H Intel Core i7-11375H
4C 8T @ 3.30 GHz
1,574
Intel Core i7-11700KF Intel Core i7-11700KF
8C 16T @ 3.60 GHz
1,569
Intel Core i7-11700K Intel Core i7-11700K
8C 16T @ 3.60 GHz
1,569
Intel Core i5-11600KF Intel Core i5-11600KF
6C 12T @ 3.90 GHz
1,564
Intel Core i5-11600K Intel Core i5-11600K
6C 12T @ 3.90 GHz
1,564


quay lại chỉ mục