Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)


Geekbench 5 là một điểm chuẩn plattform chéo sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống. Trí nhớ nhanh sẽ đẩy kết quả lên rất nhiều. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và nhấn mạnh một lợi thế lớn của siêu phân luồng.


Kết quả điểm chuẩn

AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX
96C 192T @ 2.50 GHzChưa xác minh
81,408
AMD EPYC 9654P AMD EPYC 9654P
96C 192T @ 2.40 GHz
79,486
AMD EPYC 9654 AMD EPYC 9654
96C 192T @ 2.40 GHz
79,486
AMD EPYC 9554 AMD EPYC 9554
64C 128T @ 3.10 GHz
65,664
Intel Xeon w9-3495X Intel Xeon w9-3495X
56C 112T @ 1.90 GHz
56,911
AMD EPYC 7713 AMD EPYC 7713
64C 128T @ 2.00 GHz
47,053
AMD EPYC 7773X AMD EPYC 7773X
64C 128T @ 2.20 GHz
45,899
Intel Xeon w9-3475X Intel Xeon w9-3475X
36C 72T @ 2.20 GHz
44,869
AMD EPYC 7763 AMD EPYC 7763
64C 128T @ 2.45 GHz
43,120
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
42,350
AMD EPYC 7713P AMD EPYC 7713P
64C 128T @ 2.00 GHz
41,859
AMD EPYC 7573X AMD EPYC 7573X
32C 64T @ 2.80 GHz
39,415
AMD EPYC 75F3 AMD EPYC 75F3
32C 64T @ 2.95 GHz
38,501
AMD EPYC 7702P AMD EPYC 7702P
64C 128T @ 2.00 GHz
38,494
AMD EPYC 7742 AMD EPYC 7742
64C 128T @ 2.25 GHz
37,515
AMD EPYC 7702 AMD EPYC 7702
64C 128T @ 2.00 GHz
37,461
AMD EPYC 7643 AMD EPYC 7643
48C 96T @ 2.30 GHz
36,850
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
36,215
AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Ryzen Threadripper 3990X
64C 128T @ 2.90 GHz
34,670
AMD EPYC 7662 AMD EPYC 7662
64C 128T @ 2.00 GHz
33,944
AMD EPYC 7642 AMD EPYC 7642
48C 96T @ 2.30 GHz
33,846
AMD EPYC 7543 AMD EPYC 7543
32C 64T @ 2.80 GHz
29,987
AMD EPYC 7543P AMD EPYC 7543P
32C 64T @ 2.80 GHz
29,987
AMD EPYC 7552 AMD EPYC 7552
48C 96T @ 2.20 GHz
29,934
AMD EPYC 7513 AMD EPYC 7513
32C 64T @ 2.60 GHz
29,846
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
32C 64T @ 3.60 GHz
29,745
AMD EPYC 7502P AMD EPYC 7502P
32C 64T @ 2.50 GHz
28,314
AMD EPYC 7443P AMD EPYC 7443P
24C 48T @ 2.85 GHz
28,064
AMD EPYC 74F3 AMD EPYC 74F3
24C 48T @ 3.20 GHz
27,866
Apple M2 Ultra (76-GPU) Apple M2 Ultra (76-GPU)
24C 24T @ 3.50 GHz
27,860
Apple M2 Ultra (60-GPU) Apple M2 Ultra (60-GPU)
24C 24T @ 3.50 GHz
27,860
Intel Xeon W-3375 Intel Xeon W-3375
38C 72T @ 2.50 GHz
27,049
Intel Core i9-14900KF Intel Core i9-14900KF
24C 32T @ 3.20 GHzChưa xác minh
26,972
Intel Core i9-14900K Intel Core i9-14900K
24C 32T @ 3.20 GHzChưa xác minh
26,972
Intel Xeon Gold 6314U Intel Xeon Gold 6314U
32C 64T @ 2.30 GHz
26,895
AMD EPYC 7542 AMD EPYC 7542
32C 64T @ 2.90 GHz
26,749
AMD EPYC 7502 AMD EPYC 7502
32C 64T @ 2.50 GHz
26,746
AMD EPYC 7452 AMD EPYC 7452
32C 64T @ 2.35 GHz
26,314
AMD EPYC 7443 AMD EPYC 7443
24C 48T @ 2.85 GHz
25,985
Intel Xeon Platinum 8358 Intel Xeon Platinum 8358
32C 64T @ 2.60 GHz
25,824


quay lại chỉ mục