AMD Ryzen Threadripper

AMD Ryzen Threadripper
Thực tế thế hệ: 3.
Kiến trúc thực tế: Castle Peak (Zen 2)
Công nghệ: 7 nm

AMD Ryzen Threadripper danh sách thế hệ

Tên Thế hệ Bộ phận Công nghệ Ngành kiến trúc
AMD Ryzen Threadripper 3000 3. Desktop / Server 7 nm Castle Peak (Zen 2)
AMD Ryzen Threadripper 2000 2. Desktop / Server 12 nm Colfax (Zen+)
AMD Ryzen Threadripper 1000 1. Desktop / Server 14 nm Whitehaven (Zen)


Tất cả AMD Ryzen Threadripper CPUs


Bộ xử lý Thế hệ
AMD Ryzen Threadripper 3960X AMD Ryzen Threadripper 3960X
24C 48T @ 3.80 GHz
3.
AMD Ryzen Threadripper 3970X AMD Ryzen Threadripper 3970X
32C 64T @ 3.70 GHz
3.
AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Ryzen Threadripper 3990X
64C 128T @ 2.90 GHz
3.
AMD Ryzen Threadripper 2920X AMD Ryzen Threadripper 2920X
12C 24T @ 3.50 GHz
2.
AMD Ryzen Threadripper 2950X AMD Ryzen Threadripper 2950X
16C 32T @ 3.50 GHz
2.
AMD Ryzen Threadripper 2970WX AMD Ryzen Threadripper 2970WX
24C 48T @ 3.00 GHz
2.
AMD Ryzen Threadripper 2990WX AMD Ryzen Threadripper 2990WX
32C 64T @ 3.00 GHz
2.
AMD Ryzen Threadripper 1900X AMD Ryzen Threadripper 1900X
8C 16T @ 3.80 GHz
1.
AMD Ryzen Threadripper 1920X AMD Ryzen Threadripper 1920X
12C 24T @ 3.50 GHz
1.
AMD Ryzen Threadripper 1950X AMD Ryzen Threadripper 1950X
16C 32T @ 3.40 GHz
1.


quay lại chỉ mục