Blender 3.1 Benchmark


Trong Blender Benchmark 3.1, các cảnh "quái vật", "tiệm buôn bán" và "lớp học" được hiển thị và đo thời gian mà hệ thống yêu cầu. Trong điểm chuẩn của chúng tôi, chúng tôi kiểm tra CPU chứ không phải card đồ họa. Blender 3.1 đã được giới thiệu như một phiên bản độc lập vào tháng 3 năm 2022.


Kết quả điểm chuẩn

AMD EPYC 7713 AMD EPYC 7713
64C 128T @ 2.00 GHz
1,225
AMD EPYC 7713P AMD EPYC 7713P
64C 128T @ 2.00 GHz
1,225
AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Ryzen Threadripper 3990X
64C 128T @ 2.90 GHz
1,087
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
994
AMD Ryzen Threadripper 3970X AMD Ryzen Threadripper 3970X
32C 64T @ 3.70 GHz
710
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
32C 64T @ 3.50 GHz
680
Intel Xeon Gold 6342 Intel Xeon Gold 6342
24C 48T @ 2.80 GHz
650
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
608
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
557
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
557
AMD Ryzen Threadripper 3960X AMD Ryzen Threadripper 3960X
24C 48T @ 3.80 GHz
542
AMD Ryzen Threadripper 2990WX AMD Ryzen Threadripper 2990WX
32C 64T @ 3.00 GHz
479
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24T @ 4.70 GHz
462
AMD Ryzen 9 5950X AMD Ryzen 9 5950X
16C 32T @ 3.40 GHz
461
Intel Core i7-13700KF Intel Core i7-13700KF
16C 24T @ 3.40 GHz
430
Intel Core i7-13700K Intel Core i7-13700K
16C 24T @ 3.40 GHz
430
AMD Ryzen Threadripper 2970WX AMD Ryzen Threadripper 2970WX
24C 48T @ 3.00 GHz
418
Intel Core i9-12900KS Intel Core i9-12900KS
16C 24T @ 3.40 GHz
399
AMD Ryzen 9 3950X AMD Ryzen 9 3950X
16C 32T @ 3.50 GHz
384
Apple M1 Ultra (48-GPU) Apple M1 Ultra (48-GPU)
20C 20T @ 3.20 GHz
379
Apple M1 Ultra (64-GPU) Apple M1 Ultra (64-GPU)
20C 20T @ 3.20 GHz
379
Intel Core i9-12900KF Intel Core i9-12900KF
16C 24T @ 3.20 GHz
364
Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900K
16C 24T @ 3.20 GHz
364
Intel Xeon W-3275M Intel Xeon W-3275M
28C 56T @ 2.50 GHz
350
Intel Core i5-13600K Intel Core i5-13600K
14C 20T @ 3.50 GHz
348
Intel Core i5-13600KF Intel Core i5-13600KF
14C 20T @ 3.50 GHz
347
Intel Xeon W-2191B Intel Xeon W-2191B
18C 36T @ 2.30 GHz
334
Intel Core i7-12700KF Intel Core i7-12700KF
12C 20T @ 3.60 GHz
319
Intel Core i7-12700K Intel Core i7-12700K
12C 20T @ 3.60 GHz
319
AMD Ryzen 9 5900X AMD Ryzen 9 5900X
12C 24T @ 3.70 GHz
308
AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 7700X
8C 16T @ 4.50 GHz
306
Intel Core i5-13500 Intel Core i5-13500
14C 20T @ 2.50 GHz
286
Intel Core i7-12700F Intel Core i7-12700F
12C 20T @ 2.10 GHz
284
Intel Core i7-12700 Intel Core i7-12700
12C 20T @ 2.10 GHz
284
AMD Ryzen 9 3900X AMD Ryzen 9 3900X
12C 24T @ 3.80 GHz
281
AMD Ryzen Threadripper 2950X AMD Ryzen Threadripper 2950X
16C 32T @ 3.50 GHz
272
AMD Ryzen Threadripper 1950X AMD Ryzen Threadripper 1950X
16C 32T @ 3.40 GHz
271
Intel Core i9-12900HK Intel Core i9-12900HK
14C 20T @ 2.50 GHz
260
Intel Core i9-12900H Intel Core i9-12900H
14C 20T @ 2.50 GHz
251
Intel Core i5-12600KF Intel Core i5-12600KF
10C 16T @ 3.70 GHz
249


quay lại chỉ mục