Intel Core i3

Intel Core i3
Thực tế thế hệ: 14.
Kiến trúc thực tế: Raptor Lake S Refresh
Công nghệ: 10 nm

Intel Core i3 danh sách thế hệ

Tên Thế hệ Bộ phận Công nghệ Ngành kiến trúc
Intel Core i 14000 14. Desktop / Server 10 nm Raptor Lake S Refresh
Intel Core i 13000 (AL) 13. Desktop / Server 10 nm Alder Lake S Refresh
Intel Core i 13000H 13. Mobile 10 nm Raptor Lake H
Intel Core i 1300P/1300U 13. Mobile 10 nm Raptor Lake U
Intel Core i N300 13. Mobile 10 nm Alder Lake N
Intel Core i 12000 12. Desktop / Server 10 nm Alder Lake S
Intel Core i 12000H 12. Mobile 10 nm Alder Lake H
Intel Core i 1200P/1200U 12. Mobile 10 nm Alder Lake U
Intel Core i L 12. Mobile 10 nm Lakefield
Intel Core i 11000H 11. Mobile 10 nm Tiger Lake H
Intel Core i 1100G/11000U 11. Mobile 10 nm Tiger Lake U
Intel Core i 11000 11. Desktop / Server 14 nm Rocket Lake S
Intel Core i 1000G/10000U 10. Mobile 10 nm Ice Lake U
Intel Core i 10000 10. Desktop / Server 14 nm Comet Lake S
Intel Core i 10000U 10. Mobile 14 nm Comet Lake U
Intel Core i 10000Y 10. Mobile 14 nm Comet Lake Y
Intel Core i 9000 9. Desktop / Server 14 nm Coffee Lake S Refresh
Intel Core i 9000H 9. Mobile 14 nm Coffee Lake H Refresh
Intel Core i 8000U (CL) 8. Mobile 10 nm Cannon Lake U
Intel Core i 8000 8. Desktop / Server 14 nm Coffee Lake S
Intel Core i 8000H 8. Mobile 14 nm Coffee Lake H
Intel Core i 8000U 8. Mobile 14 nm Coffee Lake U
Intel Core i 8000U (KL) 8. Mobile 14 nm Kaby Lake U Refresh
Intel Core i 8000U (WL) 8. Mobile 14 nm Whiskey Lake U
Intel Core M 8 8. Mobile 14 nm Amber Lake Y
Intel Core i 7000 7. Desktop / Server 14 nm Kaby Lake S
Intel Core i 7000H 7. Mobile 14 nm Kaby Lake H
Intel Core i 7000U 7. Mobile 14 nm Kaby Lake U
Intel Core i 6000 6. Desktop / Server 14 nm Skylake S
Intel Core i 6000H 6. Mobile 14 nm Skylake H
Intel Core i 6000U 6. Mobile 14 nm Skylake U
Intel Core i 5000U 5. Mobile 14 nm Broadwell U
Intel Core i 4000 4. Desktop / Server 22 nm Haswell S
Intel Core i 4000M/4000H 4. Mobile 22 nm Haswell H
Intel Core i 4000U 4. Mobile 22 nm Haswell U
Intel Core i 4000Y 4. Mobile 22 nm Haswell Y
Intel Core i 3000 3. Desktop / Server 22 nm Ivy Bridge S
Intel Core i 3000M 3. Mobile 22 nm Ivy Bridge H
Intel Core i 3000U 3. Mobile 22 nm Ivy Bridge U
Intel Core i 3000Y 3. Mobile 22 nm Ivy Bridge Y
Intel Core i 2000 2. Desktop / Server 32 nm Sandy Bridge S
Intel Core i 2000M 2. Mobile 32 nm Sandy Bridge H
Intel Core i 2000U 2. Mobile 32 nm Sandy Bridge U
Intel Core i3 300 1. Mobile 32 nm Arrandale
Intel Core i3 500 1. Desktop / Server 32 nm Clarkdale


Tất cả Intel Core i3 CPUs


Bộ xử lý Thế hệ
Intel Core i3-14100 Intel Core i3-14100
4C 8T @ 3.50 GHz
14.
Intel Core i3-14100F Intel Core i3-14100F
4C 8T @ 3.50 GHz
14.
Intel Core i3-14100T Intel Core i3-14100T
4C 8T @ 2.70 GHz
14.
Intel Core i3-1305U Intel Core i3-1305U
5C 6T @ 1.60 GHz
13.
Intel Core i3-13100 Intel Core i3-13100
4C 8T @ 3.40 GHz
13.
Intel Core i3-13100E Intel Core i3-13100E
4C 8T @ 3.30 GHz
13.
Intel Core i3-13100F Intel Core i3-13100F
4C 8T @ 3.40 GHz
13.
Intel Core i3-13100T Intel Core i3-13100T
4C 8T @ 2.50 GHz
13.
Intel Core i3-13100TE Intel Core i3-13100TE
4C 8T @ 2.40 GHz
13.
Intel Core i3-1315U Intel Core i3-1315U
6C 8T @ 1.20 GHz
13.
Intel Core i3-1315UE Intel Core i3-1315UE
6C 8T @ 1.20 GHz
13.
Intel Core i3-1315URE Intel Core i3-1315URE
6C 8T @ 1.20 GHz
13.
Intel Core i3-1320PE Intel Core i3-1320PE
8C 12T @ 1.70 GHz
13.
Intel Core i3-1320PRE Intel Core i3-1320PRE
8C 12T @ 1.70 GHz
13.
Intel Core i3-13300HE Intel Core i3-13300HE
8C 12T @ 2.10 GHz
13.
Intel Core i3-13300HRE Intel Core i3-13300HRE
8C 12T @ 2.10 GHz
13.
Intel Core i3-N300 Intel Core i3-N300
8C 8T @ 1.80 GHz
13.
Intel Core i3-N305 Intel Core i3-N305
8C 8T @ 1.80 GHz
13.
Intel Core i3-12100 Intel Core i3-12100
4C 8T @ 3.30 GHz
12.
Intel Core i3-12100E Intel Core i3-12100E
4C 8T @ 3.20 GHz
12.
quay lại chỉ mục