Geekbench 5, 64bit (Single-Core)


Geekbench 5 là một điểm chuẩn plattform chéo sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống. Trí nhớ nhanh sẽ đẩy kết quả lên rất nhiều. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.


Kết quả điểm chuẩn

Apple M4 (10-CPU) Apple M4 (10-CPU)
10C 10T @ 0.70 GHz
2,491
Apple M4 Apple M4
9C 9T @ 0.70 GHz
2,491
Intel Core i9-14900KS Intel Core i9-14900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
2,484
Intel Core i9-14900KF Intel Core i9-14900KF
24C 32T @ 3.20 GHz
2,412
Intel Core i9-14900K Intel Core i9-14900K
24C 32T @ 3.20 GHz
2,412
Apple M3 Pro (12-CPU 18-GPU) Apple M3 Pro (12-CPU 18-GPU)
12C 12T @ 0.70 GHz
2,314
Apple M3 Pro (11-CPU 14-GPU) Apple M3 Pro (11-CPU 14-GPU)
11C 11T @ 0.70 GHz
2,305
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
2,242
AMD Ryzen 9 7900X3D AMD Ryzen 9 7900X3D
12C 24T @ 4.40 GHz
2,235
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24T @ 4.70 GHz
2,226
AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Ryzen 9 7950X3D
16C 32T @ 4.20 GHz
2,223
Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-13900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
2,221
AMD Ryzen 9 PRO 7945 AMD Ryzen 9 PRO 7945
12C 24T @ 3.70 GHz
2,206
AMD Ryzen 9 7900 AMD Ryzen 9 7900
12C 24T @ 3.70 GHz
2,206
Intel Core i7-14700KF Intel Core i7-14700KF
20C 28T @ 3.40 GHz
2,204
Intel Core i7-14700K Intel Core i7-14700K
20C 28T @ 3.40 GHz
2,204
Intel Core i9-14900F Intel Core i9-14900F
24C 32T @ 2.00 GHz
2,202
Intel Core i9-14900 Intel Core i9-14900
24C 32T @ 2.00 GHz
2,202
AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 7700X
8C 16T @ 4.50 GHz
2,202
AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 7600X
6C 12T @ 4.70 GHz
2,197
AMD Ryzen 7 PRO 7745 AMD Ryzen 7 PRO 7745
8C 16T @ 3.80 GHz
2,177
AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 7 7700
8C 16T @ 3.80 GHz
2,177
AMD Ryzen Threadripper 7970X AMD Ryzen Threadripper 7970X
32C 64T @ 4.00 GHz
2,166
Intel Core i9-14900HX Intel Core i9-14900HX
24C 32T @ 2.20 GHz
2,161
Apple M3 Max (16-CPU 40-GPU) Apple M3 Max (16-CPU 40-GPU)
16C 16T @ 0.70 GHz
2,150
Apple M3 (8-GPU) Apple M3 (8-GPU)
8C 8T @ 0.70 GHz
2,150
Apple M3 Max (14-CPU 30-GPU) Apple M3 Max (14-CPU 30-GPU)
14C 14T @ 0.70 GHz
2,150
Apple M3 Apple M3
8C 8T @ 0.70 GHz
2,150
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
2,147
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
2,147
Apple A17 Pro Apple A17 Pro
6C 6T @ 3.78 GHz
2,140
AMD Ryzen 9 7945HX3D AMD Ryzen 9 7945HX3D
16C 32T @ 2.30 GHz
2,138
AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Ryzen 7 7800X3D
8C 16T @ 4.20 GHz
2,137
AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7945HX
16C 32T @ 2.50 GHz
2,130
Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900F
24C 32T @ 2.00 GHz
2,130
Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900
24C 32T @ 2.00 GHz
2,130
Intel Core i9-13980HX Intel Core i9-13980HX
24C 32T @ 2.20 GHz
2,117
Intel Core i7-14700F Intel Core i7-14700F
20C 28T @ 2.10 GHz
2,113
Intel Core i7-14700 Intel Core i7-14700
20C 28T @ 2.10 GHz
2,113
Intel Core i9-13950HX Intel Core i9-13950HX
24C 32T @ 2.20 GHz
2,108


quay lại chỉ mục