Cinebench R23 (Multi-Core)


Cinebench R23 เป็นรุ่นต่อจาก Cinebench R20 และมีพื้นฐานมาจาก Cinema 4 Suite Cinema 4 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทั่วโลกเพื่อสร้างรูปแบบ 3 มิติ การทดสอบแบบมัลติคอร์นั้นเกี่ยวข้องกับคอร์ของ CPU ทั้งหมด และใช้ประโยชน์จากไฮเปอร์เธรดดิ้งอย่างมาก


ผลการทดสอบมาตรฐาน

AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX
96C 192T @ 2.50 GHz
100,295
AMD Ryzen Threadripper 7980X AMD Ryzen Threadripper 7980X
64C 128T @ 3.20 GHz
98,322
Intel Xeon w9-3495X Intel Xeon w9-3495X
56C 112T @ 1.90 GHz
72,560
AMD Ryzen Threadripper 7970X AMD Ryzen Threadripper 7970X
32C 64T @ 4.00 GHz
65,269
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
65,112
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
64,355
AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Ryzen Threadripper 3990X
64C 128T @ 2.90 GHz
64,355
AMD EPYC 7763 AMD EPYC 7763
64C 128T @ 2.45 GHz
61,455
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
32C 64T @ 3.60 GHz
53,977
Intel Xeon Platinum 8280L Intel Xeon Platinum 8280L
28C 56T @ 2.70 GHz
49,876
AMD EPYC 7702P AMD EPYC 7702P
64C 128T @ 2.00 GHz
49,035
AMD EPYC 7702 AMD EPYC 7702
64C 128T @ 2.00 GHz
49,035
AMD Ryzen Threadripper 3970X AMD Ryzen Threadripper 3970X
32C 64T @ 3.70 GHz
44,502
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
32C 64T @ 3.50 GHz
42,986
Intel Core i9-14900KS Intel Core i9-14900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
40,976
Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-13900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
40,837
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX
24C 48T @ 3.80 GHz
40,535
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
39,652
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
39,652
Intel Core i9-14900KF Intel Core i9-14900KF
24C 32T @ 3.20 GHz
38,712
Intel Core i9-14900K Intel Core i9-14900K
24C 32T @ 3.20 GHz
38,712
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
38,657
AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Ryzen 9 7950X3D
16C 32T @ 4.20 GHz
38,581
AMD EPYC 7502P AMD EPYC 7502P
32C 64T @ 2.50 GHz
36,403
AMD Ryzen Threadripper 3960X AMD Ryzen Threadripper 3960X
24C 48T @ 3.80 GHz
34,255
Intel Core i9-14900F Intel Core i9-14900F
24C 32T @ 2.00 GHz
33,820
Intel Core i9-14900 Intel Core i9-14900
24C 32T @ 2.00 GHz
33,820
Intel Core i7-14700KF Intel Core i7-14700KF
20C 28T @ 3.40 GHz
33,572
Intel Core i7-14700K Intel Core i7-14700K
20C 28T @ 3.40 GHz
33,572
AMD Ryzen 9 7945HX3D AMD Ryzen 9 7945HX3D
16C 32T @ 2.30 GHz
33,450
AMD Ryzen 9 7940HX AMD Ryzen 9 7940HX
16C 32T @ 2.40 GHz
33,370
AMD Ryzen 9 9900X AMD Ryzen 9 9900X
12C 24T @ 4.40 GHz
33,250
AMD Ryzen Threadripper 2990WX AMD Ryzen Threadripper 2990WX
32C 64T @ 3.00 GHz
33,213
AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7945HX
16C 32T @ 2.50 GHz
32,788
Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900F
24C 32T @ 2.00 GHz
32,605
Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900
24C 32T @ 2.00 GHz
32,605
Intel Core i9-13950HX Intel Core i9-13950HX
24C 32T @ 2.20 GHz
32,172
Intel Core i9-13980HX Intel Core i9-13980HX
24C 32T @ 2.20 GHz
31,572
Intel Xeon W-3175X Intel Xeon W-3175X
28C 56T @ 3.10 GHz
31,350
Intel Core i7-13700KF Intel Core i7-13700KF
16C 24T @ 3.40 GHz
31,062


กลับไปที่ดัชนี