Broadcom BCM

Broadcom BCM
Thực tế thế hệ: 5.
Kiến trúc thực tế: Cortex-A76
Công nghệ: 16 nm

Broadcom BCM danh sách thế hệ

Tên Thế hệ Bộ phận Công nghệ Ngành kiến trúc
Broadcom BCM2712 5. Desktop / Server 16 nm Cortex-A76
Broadcom BCM2711 4. Desktop / Server 28 nm Cortex-A72
Broadcom BCM2837B0 3. Desktop / Server 40 nm Cortex-A15


Tất cả Broadcom BCM CPUs


Bộ xử lý Thế hệ
Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712)
4C 4T @ 1.00 GHz
5.
Raspberry Pi 4 B (Broadcom BCM2711) Raspberry Pi 4 B (Broadcom BCM2711)
4C 4T @ 1.50 GHz
4.
Raspberry Pi 3 B+ (Broadcom BCM2837B0) Raspberry Pi 3 B+ (Broadcom BCM2837B0)
4C 4T @ 1.40 GHz
3.


quay lại chỉ mục