Apple M1 (8 Core)

Chi tiết kỹ thuật

Generation: 1
Đơn vị thi công: 128 Shader: 1024
Tối đa Kỉ niệm: 8 GB Tối đa màn hình: 2
Ngành kiến trúc: 5 nm Ngày phát hành: Q4/2020
DirectX Version: HDCP-Version:


Hỗ trợ codec phần cứng

h264: Giải mã / Mã hóa
AV1: Không
h265 / HEVC (8 bit): Giải mã / Mã hóa
h265 / HEVC (10 bit): Giải mã / Mã hóa
VP8: Giải mã
VP9: Giải mã / Mã hóa
VC-1: Giải mã
AVC: Giải mã
JPEG: Giải mã / Mã hóa

Tần số GPU

Tần số GPU GPU (bộ tăng áp) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
1.30 GHz -- 5,220 GFLOPS 2,610 GFLOPS 653 GFLOPS


Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Prozessor Tần số GPU GPU (bộ tăng áp) FP32 (Single Precision)
Apple M1 Apple M1
8C 8 T @ 3.20 GHz
1.30 GHz -- 2,610 GFLOPSquay lại chỉ mục