AMD Radeon HD 6520G

Chi tiết kỹ thuật

Generation: 3
Đơn vị thi công: 5 Shader: 320
Tối đa Kỉ niệm: 1 GB Tối đa màn hình: 2
Ngành kiến trúc: 32 nm Ngày phát hành: Q2/2011
DirectX Version: 11 HDCP-Version:


Hỗ trợ codec phần cứng

h264: Giải mã
AV1: Không
h265 / HEVC (8 bit): Không
h265 / HEVC (10 bit): Không
VP8: Không
VP9: Không
VC-1: Giải mã
AVC: Giải mã
JPEG: Giải mã / Mã hóa

Tần số GPU

Tần số GPU GPU (bộ tăng áp) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.40 GHz -- 512 GFLOPS 256 GFLOPS 64 GFLOPS


Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Prozessor Tần số GPU GPU (bộ tăng áp) FP32 (Single Precision)
AMD A6-3400M AMD A6-3400M
4C 4 T @ 1.40 GHz (2.30 GHz)
0.40 GHz -- 256 GFLOPS
AMD A6-3410MX AMD A6-3410MX
4C 4 T @ 1.60 GHz (2.30 GHz)
0.40 GHz -- 256 GFLOPS
AMD A6-3420M AMD A6-3420M
4C 4 T @ 1.50 GHz (2.40 GHz)
0.40 GHz -- 256 GFLOPS
AMD A6-3430MX AMD A6-3430MX
4C 4 T @ 1.70 GHz (2.40 GHz)
0.40 GHz -- 256 GFLOPSquay lại chỉ mục