CPU 組

我們已為您明確地將基準數據庫中可用的所有處理器分組。 例如,所有 Intel Core i7 處理器都可以一目了然地進行比較。 此外,將一代的所有 CPU 劃分為子組。
AMD A
AMD A
112 條目
AMD Athlon
AMD Athlon
29 條目
AMD Athlon II
AMD Athlon II
52 條目
AMD C
AMD C
6 條目
AMD E
AMD E
23 條目
AMD EPYC
AMD EPYC
129 條目
AMD FX
AMD FX
30 條目
AMD G
AMD G
38 條目
AMD Opteron
AMD Opteron
4 條目
AMD Phenom
AMD Phenom
1 條目
AMD Phenom II
AMD Phenom II
52 條目
AMD R
AMD R
6 條目
AMD Ryzen 3
AMD Ryzen 3
33 條目
AMD Ryzen 3 PRO
AMD Ryzen 3 PRO
16 條目
AMD Ryzen 5
AMD Ryzen 5
85 條目
AMD Ryzen 5 PRO
AMD Ryzen 5 PRO
28 條目
AMD Ryzen 7
AMD Ryzen 7
68 條目
AMD Ryzen 7 PRO
AMD Ryzen 7 PRO
21 條目
AMD Ryzen 9
AMD Ryzen 9
35 條目
AMD Ryzen 9 PRO
AMD Ryzen 9 PRO
4 條目
AMD Ryzen Embedded
AMD Ryzen Embedded
4 條目
AMD Ryzen Embedded R
AMD Ryzen Embedded R
9 條目
AMD Ryzen Embedded V
AMD Ryzen Embedded V
16 條目
AMD Ryzen Threadripper
AMD Ryzen Threadripper
13 條目
AMD Ryzen Threadripper PRO
AMD Ryzen Threadripper PRO
15 條目
AMD Ryzen Z1
AMD Ryzen Z1
2 條目
AMD Sempron
AMD Sempron
2 條目
AMD Turion
AMD Turion
1 條目
Apple A series
Apple A series
22 條目
Apple M series
Apple M series
25 條目
Broadcom BCM
Broadcom BCM
3 條目
Google Tensor
Google Tensor
3 條目
HiSilicon Kirin
HiSilicon Kirin
29 條目
Intel Atom
Intel Atom
108 條目
Intel Celeron
Intel Celeron
165 條目
Intel Core 3
Intel Core 3
1 條目
Intel Core 5
Intel Core 5
1 條目
Intel Core 7
Intel Core 7
1 條目
Intel Core Duo
Intel Core Duo
4 條目
Intel Core i3
Intel Core i3
205 條目
Intel Core i5
Intel Core i5
331 條目
Intel Core i7
Intel Core i7
298 條目
Intel Core i7 Extreme Edition
Intel Core i7 Extreme Edition
24 條目
Intel Core i9
Intel Core i9
78 條目
Intel Core M
Intel Core M
16 條目
Intel Core Solo
Intel Core Solo
4 條目
Intel Core Ultra 3
Intel Core Ultra 3
1 條目
Intel Core Ultra 5
Intel Core Ultra 5
10 條目
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 7
9 條目
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 9
1 條目
Intel Core2 Duo
Intel Core2 Duo
29 條目
Intel Core2 Extreme
Intel Core2 Extreme
7 條目
Intel Core2 Quad
Intel Core2 Quad
19 條目
Intel Core2 Solo
Intel Core2 Solo
4 條目
Intel Pentium
Intel Pentium
150 條目
Intel Processor N
Intel Processor N
5 條目
Intel Processor U
Intel Processor U
4 條目
Intel Xeon Bronze
Intel Xeon Bronze
6 條目
Intel Xeon CPU Max
Intel Xeon CPU Max
5 條目
Intel Xeon D
Intel Xeon D
79 條目
Intel Xeon E
Intel Xeon E
44 條目
Intel Xeon E3
Intel Xeon E3
43 條目
Intel Xeon E5
Intel Xeon E5
71 條目
Intel Xeon E7
Intel Xeon E7
20 條目
Intel Xeon Gold
Intel Xeon Gold
163 條目
Intel Xeon Platinum
Intel Xeon Platinum
89 條目
Intel Xeon Silver
Intel Xeon Silver
32 條目
Intel Xeon W
Intel Xeon W
83 條目
Intel Xeon X
Intel Xeon X
2 條目
Mediatek Dimensity
Mediatek Dimensity
36 條目
Mediatek Helio
Mediatek Helio
37 條目
Mediatek Kompanio
Mediatek Kompanio
9 條目
Mediatek MT-Serie
Mediatek MT-Serie
72 條目
NVIDIA Tegra
NVIDIA Tegra
2 條目
Qualcomm Snapdragon
Qualcomm Snapdragon
102 條目
Qualcomm Snapdragon G
Qualcomm Snapdragon G
4 條目
Qualcomm Snapdragon X Elite
Qualcomm Snapdragon X Elite
3 條目
Qualcomm Snapdragon X Plus
Qualcomm Snapdragon X Plus
1 條目
Samsung Exynos
Samsung Exynos
47 條目
Samsung S5L
Samsung S5L
3 條目
UNISOC 4G
UNISOC 4G
10 條目
UNISOC 5G
UNISOC 5G
3 條目返回首頁