Blender 2.81 (bmw27)


Blender是一个免费的3D图形软件,用于渲染(创建)3D物体,也可以为3D物体添加纹理和动画。Blender基准测试可以创建预定义的场景,并测量渲染整个场景所需的时间。所需的时间越短越好。我们选择bmw27作为基准测试场景。


基准测试结果

AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Ryzen Threadripper 3990X
64C 128T @ 2.90 GHz
28.9
AMD Ryzen Threadripper 3970X AMD Ryzen Threadripper 3970X
32C 64T @ 3.70 GHz
44.5
AMD Ryzen Threadripper 3960X AMD Ryzen Threadripper 3960X
24C 48T @ 3.80 GHz
59.2
AMD Ryzen Threadripper 2990WX AMD Ryzen Threadripper 2990WX
32C 64T @ 3.00 GHz
67.7
Intel Core i9-10980XE Intel Core i9-10980XE
18C 36T @ 3.00 GHz
74.9
AMD Ryzen Threadripper 2970WX AMD Ryzen Threadripper 2970WX
24C 48T @ 3.00 GHz
75.3
Intel Core i9-7980XE Intel Core i9-7980XE
18C 36T @ 2.60 GHz
77.0
AMD Ryzen 9 3950X AMD Ryzen 9 3950X
16C 32T @ 3.50 GHz
85.4
Intel Core i9-12900KS Intel Core i9-12900KS
16C 24T @ 3.40 GHz
87.0
AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7945HX
16C 32T @ 2.50 GHz
94.0
Intel Core i9-9960X Intel Core i9-9960X
16C 32T @ 3.10 GHz
104.3
Intel Core i9-7960X Intel Core i9-7960X
16C 32T @ 2.80 GHz
111.4
Intel Core i9-10920X Intel Core i9-10920X
12C 24T @ 3.50 GHz
115.3
AMD Ryzen 9 3900X AMD Ryzen 9 3900X
12C 24T @ 3.80 GHz
115.9
AMD Ryzen Threadripper 2950X AMD Ryzen Threadripper 2950X
16C 32T @ 3.50 GHz
116.3
Intel Core i9-7920X Intel Core i9-7920X
12C 24T @ 2.90 GHz
120.9
Intel Core i9-7940X Intel Core i9-7940X
14C 28T @ 3.10 GHz
121.7
AMD Ryzen Threadripper 1950X AMD Ryzen Threadripper 1950X
16C 32T @ 3.40 GHz
124.0
Intel Core i9-10900K Intel Core i9-10900K
10C 20T @ 3.70 GHz
126.0
Intel Core i9-10900KF Intel Core i9-10900KF
10C 20T @ 3.70 GHz
126.0
Intel Core i9-10850K Intel Core i9-10850K
10C 20T @ 3.60 GHz
129.0
Intel Core i9-10900X Intel Core i9-10900X
10C 20T @ 3.70 GHz
135.4
Intel Core i9-7900X Intel Core i9-7900X
10C 20T @ 3.30 GHz
137.7
Intel Core i9-9920X Intel Core i9-9920X
12C 24T @ 3.50 GHz
138.0
AMD Ryzen Threadripper 2920X AMD Ryzen Threadripper 2920X
12C 24T @ 3.50 GHz
148.0
Intel Core i9-9900KS Intel Core i9-9900KS
8C 16T @ 4.00 GHz
148.0
Intel Core i9-9820X Intel Core i9-9820X
10C 20T @ 3.30 GHz
155.6
AMD Ryzen Threadripper 1920X AMD Ryzen Threadripper 1920X
12C 24T @ 3.50 GHz
160.5
AMD Ryzen 7 4700G AMD Ryzen 7 4700G
8C 16T @ 3.60 GHz
160.8
AMD Ryzen 7 PRO 4750G AMD Ryzen 7 PRO 4750G
8C 16T @ 3.60 GHz
160.8
AMD Ryzen 7 4700 AMD Ryzen 7 4700
8C 16T @ 3.60 GHz
160.8
AMD Ryzen 7 3700X AMD Ryzen 7 3700X
8C 16T @ 3.60 GHz
160.8
Intel Core i9-9900K Intel Core i9-9900K
8C 16T @ 3.60 GHz
163.8
Intel Core i9-9900KF Intel Core i9-9900KF
8C 16T @ 3.60 GHz
165.4
AMD Ryzen 7 3800X AMD Ryzen 7 3800X
8C 16T @ 3.90 GHz
167.6
Intel Core i9-9900X Intel Core i9-9900X
10C 20T @ 3.50 GHz
169.7
AMD Ryzen 9 5900HX AMD Ryzen 9 5900HX
8C 16T @ 3.30 GHz
174.0
AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition
8C 16T @ 3.30 GHz
174.0
Intel Core i9-12900HK Intel Core i9-12900HK
14C 20T @ 2.50 GHz
182.0
Intel Xeon E5-2690 v3 Intel Xeon E5-2690 v3
12C 24T @ 2.60 GHz
185.5


返回首页