Intel HD Graphics 4400

Chi tiết kỹ thuật

Generation: 7.5
Đơn vị thi công: 20 Shader: 160
Tối đa Kỉ niệm: 2 GB Tối đa màn hình: 3
Ngành kiến trúc: 22 nm Ngày phát hành: Q2/2013
DirectX Version: 11.1 HDCP-Version:


Hỗ trợ codec phần cứng

h264: Giải mã / Mã hóa
AV1: Không
h265 / HEVC (8 bit): Không
h265 / HEVC (10 bit): Không
VP8: Không
VP9: Không
VC-1: Giải mã
AVC: Giải mã / Mã hóa
JPEG: Giải mã

Tần số GPU

Tần số GPU GPU (bộ tăng áp) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.20 GHz 0.95 GHz 608 GFLOPS 304 GFLOPS 76 GFLOPS
0.20 GHz 1.00 GHz 640 GFLOPS 320 GFLOPS 80 GFLOPS
0.20 GHz 1.10 GHz 704 GFLOPS 352 GFLOPS 88 GFLOPS
0.20 GHz 1.15 GHz 736 GFLOPS 368 GFLOPS 92 GFLOPS
0.35 GHz 1.15 GHz 736 GFLOPS 368 GFLOPS 92 GFLOPS


Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Prozessor Tần số GPU GPU (bộ tăng áp) FP32 (Single Precision)
Intel Core i3-4005U Intel Core i3-4005U
2C 4 T @ 1.70 GHz
0.20 GHz 0.95 GHz 304 GFLOPS
Intel Core i3-4010U Intel Core i3-4010U
2C 4 T @ 1.70 GHz
0.20 GHz 1.00 GHz 320 GFLOPS
Intel Core i3-4025U Intel Core i3-4025U
2C 4 T @ 1.90 GHz
0.20 GHz 0.95 GHz 304 GFLOPS
Intel Core i3-4030U Intel Core i3-4030U
2C 4 T @ 1.90 GHz
0.20 GHz 1.00 GHz 320 GFLOPS
Intel Core i3-4100U Intel Core i3-4100U
2C 4 T @ 1.80 GHz
0.20 GHz 1.00 GHz 320 GFLOPS
Intel Core i3-4120U Intel Core i3-4120U
2C 4 T @ 2.00 GHz
0.20 GHz 1.00 GHz 320 GFLOPS
Intel Core i3-4130 Intel Core i3-4130
2C 4 T @ 3.40 GHz
0.35 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS
Intel Core i3-4130T Intel Core i3-4130T
2C 4 T @ 2.90 GHz
0.20 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS
Intel Core i3-4150 Intel Core i3-4150
2C 4 T @ 3.50 GHz
0.35 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS
Intel Core i3-4150T Intel Core i3-4150T
2C 4 T @ 3.00 GHz
0.20 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS
Intel Core i3-4160 Intel Core i3-4160
2C 4 T @ 3.60 GHz
0.35 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS
Intel Core i3-4160T Intel Core i3-4160T
2C 4 T @ 3.10 GHz
0.20 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS
Intel Core i3-4170 Intel Core i3-4170
2C 4 T @ 3.70 GHz
0.35 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS
Intel Core i3-4170T Intel Core i3-4170T
2C 4 T @ 3.20 GHz
0.20 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS
Intel Core i5-4200U Intel Core i5-4200U
2C 4 T @ 1.60 GHz (2.60 GHz)
0.20 GHz 1.00 GHz 320 GFLOPS
Intel Core i5-4210U Intel Core i5-4210U
2C 4 T @ 1.70 GHz (2.70 GHz)
0.20 GHz 1.00 GHz 320 GFLOPS
Intel Core i5-4300U Intel Core i5-4300U
2C 4 T @ 1.90 GHz (2.90 GHz)
0.20 GHz 1.10 GHz 352 GFLOPS
Intel Core i5-4310U Intel Core i5-4310U
2C 4 T @ 2.00 GHz (3.00 GHz)
0.20 GHz 1.10 GHz 352 GFLOPS
Intel Core i7-4500U Intel Core i7-4500U
2C 4 T @ 1.80 GHz (3.00 GHz)
0.20 GHz 1.10 GHz 352 GFLOPS
Intel Core i7-4510U Intel Core i7-4510U
2C 4 T @ 2.00 GHz (3.10 GHz)
0.20 GHz 1.10 GHz 352 GFLOPS
Intel Core i7-4600U Intel Core i7-4600U
2C 4 T @ 2.10 GHz (3.30 GHz)
0.20 GHz 1.10 GHz 352 GFLOPSquay lại chỉ mục