AMD Radeon R7 - 512 (Kaveri)

Chi tiết kỹ thuật

Generation: 6
Đơn vị thi công: 8 Shader: 512
Tối đa Kỉ niệm: 2 GB Tối đa màn hình: 2
Ngành kiến trúc: 28 nm Ngày phát hành: Q1/2014
DirectX Version: 12 HDCP-Version:


Hỗ trợ codec phần cứng

h264: Giải mã
AV1: Không
h265 / HEVC (8 bit): Không
h265 / HEVC (10 bit): Không
VP8: Không
VP9: Không
VC-1: Giải mã
AVC: Giải mã
JPEG: Giải mã / Mã hóa

Tần số GPU

Tần số GPU GPU (bộ tăng áp) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.55 GHz -- 850 GFLOPS 425 GFLOPS 106 GFLOPS
0.72 GHz -- 1,404 GFLOPS 702 GFLOPS 176 GFLOPS
0.86 GHz -- 1,774 GFLOPS 887 GFLOPS 222 GFLOPS


Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Prozessor Tần số GPU GPU (bộ tăng áp) FP32 (Single Precision)
AMD A10-7800 AMD A10-7800
4C 4 T @ 3.50 GHz (3.90 GHz)
0.72 GHz -- 702 GFLOPS
AMD A10-7850K AMD A10-7850K
4C 4 T @ 3.70 GHz (4.00 GHz)
0.72 GHz -- 702 GFLOPS
AMD A10-7870K AMD A10-7870K
4C 4 T @ 3.90 GHz (4.10 GHz)
0.86 GHz -- 887 GFLOPS
AMD A8-7600 AMD A8-7600
4C 4 T @ 3.10 GHz (3.80 GHz)
0.72 GHz -- 702 GFLOPS
AMD FX-7500 AMD FX-7500
4C 4 T @ 2.10 GHz (3.30 GHz)
0.55 GHz -- 425 GFLOPS
AMD FX-7600P AMD FX-7600P
4C 4 T @ 2.70 GHz (3.60 GHz)
0.72 GHz -- 702 GFLOPSquay lại chỉ mục