Intel Core i 8000U Danh sách CPU

Intel Core i 8000U
Tên: Intel Core i 8000U
Thế hệ: 8.
Kiến trúc thực tế: Kaby Lake U Refresh
Công nghệ: 14 nm

Ổ cắm: BGA 1356, BGA 1528

Tất cả Intel Core i 8000U CPUs


Bộ xử lý Tính thường xuyên bộ tăng áp
(1 Cốt lõi)
Lõi / HT
Intel Core i3-8130U 2.20 GHz 3.40 GHz 2 / Đúng
Intel Core i3-8140U 2.10 GHz 3.90 GHz 2 / Đúng
Intel Core i5-8250U 1.60 GHz 3.40 GHz 4 / Đúng
Intel Core i5-8260U 1.60 GHz 3.90 GHz 4 / Đúng
Intel Core i5-8350U 1.70 GHz 3.60 GHz 4 / Đúng
Intel Core i7-8550U 1.80 GHz 4.00 GHz 4 / Đúng
Intel Core i7-8650U 1.90 GHz 4.20 GHz 4 / Đúng


quay lại chỉ mục