Intel Celeron J3000/N3000 Danh sách CPU

Intel Celeron J3000/N3000
Tên: Intel Celeron J3000/N3000
Thế hệ: 8.
Kiến trúc thực tế: Braswell
Công nghệ: 14 nm

Ổ cắm: BGA 1170, BGA 1296

Tất cả Intel Celeron J3000/N3000 CPUs


Bộ xử lý Tính thường xuyên bộ tăng áp
(1 Cốt lõi)
Lõi / HT
Intel Celeron J3060 1.60 GHz 2.48 GHz 2 / Không
Intel Celeron J3160 1.60 GHz 2.24 GHz 4 / Không
Intel Celeron N3000 1.04 GHz 2.08 GHz 2 / Không
Intel Celeron N3010 1.04 GHz 2.24 GHz 2 / Không
Intel Celeron N3050 1.60 GHz 2.16 GHz 2 / Không
Intel Celeron N3060 1.60 GHz 2.48 GHz 2 / Không
Intel Celeron N3150 1.60 GHz 2.08 GHz 4 / Không
Intel Celeron N3160 1.60 GHz 2.24 GHz 4 / Không
Intel Celeron N3350 1.10 GHz 2.40 GHz 2 / Không
Intel Celeron N3450 1.10 GHz 2.20 GHz 4 / Không


quay lại chỉ mục