Intel Celeron 3000 Danh sách CPU

Intel Celeron 3000
Tên: Intel Celeron 3000
Thế hệ: 7.
Kiến trúc thực tế: Kaby Lake U
Công nghệ: 14 nm

Ổ cắm: BGA 1168, N/A, BGA 1356, BGA 1515

Tất cả Intel Celeron 3000 CPUs


Bộ xử lý Tính thường xuyên bộ tăng áp
(1 Cốt lõi)
Lõi / HT
Intel Celeron 3205U 1.50 GHz -- 2 / Không
Intel Celeron 3215U 1.70 GHz -- 2 / Không
Intel Celeron 3755U 1.70 GHz -- 2 / Không
Intel Celeron 3765U 1.90 GHz -- 2 / Không
Intel Celeron 3855U 1.60 GHz -- 2 / Không
Intel Celeron 3865U 1.80 GHz -- 2 / Không
Intel Celeron 3867U 1.80 GHz -- 2 / Không
Intel Celeron 3955U 2.00 GHz -- 2 / Không
Intel Celeron 3965U 2.20 GHz -- 2 / Không
Intel Celeron 3965Y 1.50 GHz -- 2 / Không


quay lại chỉ mục