AMD Ryzen 5000U Danh sách CPU

AMD Ryzen 5000U
Tên: AMD Ryzen 5000U
Thế hệ: 4.
Kiến trúc thực tế: Lucienne (Zen 2)
Công nghệ: 7 nm

Ổ cắm: FP6

Tất cả AMD Ryzen 5000U CPUs


Bộ xử lý Tính thường xuyên bộ tăng áp
(1 Cốt lõi)
Lõi / HT
AMD Ryzen 3 5300U 2.60 GHz 3.80 GHz 4 / Đúng
AMD Ryzen 5 5500U 2.10 GHz 4.00 GHz 6 / Đúng
AMD Ryzen 7 5700U 1.80 GHz 4.30 GHz 8 / Đúng


quay lại chỉ mục