AMD Phenom II - 1000 Danh sách CPU

AMD Phenom II - 1000
Tên: AMD Phenom II - 1000
Thế hệ: 6.
Kiến trúc thực tế: Thuban (K10)
Công nghệ: 45 nm

Ổ cắm: AM3

Tất cả AMD Phenom II - 1000 CPUs


Bộ xử lý Tính thường xuyên bộ tăng áp
(1 Cốt lõi)
Lõi / HT
AMD Phenom II X6 1035T 2.60 GHz 3.10 GHz 6 / Không
AMD Phenom II X6 1045T 2.70 GHz 3.20 GHz 6 / Không
AMD Phenom II X6 1055T 2.80 GHz 3.30 GHz 6 / Không
AMD Phenom II X6 1065T 2.90 GHz 3.40 GHz 6 / Không
AMD Phenom II X6 1075T 3.00 GHz 3.50 GHz 6 / Không
AMD Phenom II X6 1090T 3.20 GHz 3.60 GHz 6 / Không
AMD Phenom II X6 1100T 3.30 GHz 3.70 GHz 6 / Không


quay lại chỉ mục