AMD Athlon 3000 Danh sách CPU

AMD Athlon 3000
Tên: AMD Athlon 3000
Thế hệ: 4.
Kiến trúc thực tế: Dali (Zen)
Công nghệ: 14 nm

Ổ cắm: AM4

Tất cả AMD Athlon 3000 CPUs


Bộ xử lý Tính thường xuyên bộ tăng áp
(1 Cốt lõi)
Lõi / HT
AMD Athlon 3000G 3.50 GHz 3.50 GHz 2 / Đúng


quay lại chỉ mục