V-Ray CPU-Render Benchmark


V-Ray là phần mềm dựng hình 3D của nhà sản xuất Chaos dành cho các nhà thiết kế và nghệ sĩ. Không giống như nhiều công cụ kết xuất khác, V-Ray có khả năng được gọi là kết xuất hỗn hợp, trong đó CPU và GPU hoạt động cùng lúc.


Kết quả điểm chuẩn

MediaTek Dimensity 1000+ MediaTek Dimensity 1000+
8C 8T @ 2.60 GHz
552,340
AMD EPYC 9754 AMD EPYC 9754
128C 256T @ 2.25 GHz
132,498
AMD EPYC 9654P AMD EPYC 9654P
96C 192T @ 2.40 GHz
108,222
AMD EPYC 9654 AMD EPYC 9654
96C 192T @ 2.40 GHz
108,222
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
82,697
AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Ryzen Threadripper 3990X
64C 128T @ 2.90 GHz
55,214
AMD EPYC 7763 AMD EPYC 7763
64C 128T @ 2.45 GHz
53,440
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
47,133
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
32C 64T @ 3.60 GHz
39,055
AMD EPYC 7702P AMD EPYC 7702P
64C 128T @ 2.00 GHz
38,466
AMD EPYC 7702 AMD EPYC 7702
64C 128T @ 2.00 GHz
38,466
AMD EPYC 7552 AMD EPYC 7552
48C 96T @ 2.20 GHz
34,886
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
32C 64T @ 3.50 GHz
33,465
AMD Ryzen Threadripper 3970X AMD Ryzen Threadripper 3970X
32C 64T @ 3.70 GHz
33,106
AMD EPYC 7543 AMD EPYC 7543
32C 64T @ 2.80 GHz
32,144
AMD EPYC 7543P AMD EPYC 7543P
32C 64T @ 2.80 GHz
32,144
Intel Xeon W-3175X Intel Xeon W-3175X
28C 56T @ 3.10 GHz
31,677
Intel Xeon Gold 6230R Intel Xeon Gold 6230R
26C 52T @ 2.10 GHz
31,500
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX
24C 48T @ 3.80 GHz
30,700
AMD EPYC 74F3 AMD EPYC 74F3
24C 48T @ 3.20 GHz
29,916
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
29,745
Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-13900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
28,907
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
27,312
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
27,312
Intel Xeon Platinum 8280L Intel Xeon Platinum 8280L
28C 56T @ 2.70 GHz
25,781
Intel Xeon W-3275 Intel Xeon W-3275
28C 56T @ 2.50 GHz
24,755
Intel Xeon W-3275M Intel Xeon W-3275M
28C 56T @ 2.50 GHz
24,755
AMD EPYC 7443 AMD EPYC 7443
24C 48T @ 2.85 GHz
24,411
AMD EPYC 7443P AMD EPYC 7443P
24C 48T @ 2.85 GHz
24,411
AMD Ryzen Threadripper 2990WX AMD Ryzen Threadripper 2990WX
32C 64T @ 3.00 GHz
22,814
Intel Core i9-10980XE Intel Core i9-10980XE
18C 36T @ 3.00 GHz
22,566
Intel Core i9-13900HX Intel Core i9-13900HX
24C 32T @ 2.20 GHz
21,500
AMD Ryzen 9 5950X AMD Ryzen 9 5950X
16C 32T @ 3.40 GHz
21,425
Intel Core i7-13700KF Intel Core i7-13700KF
16C 24T @ 3.40 GHz
20,750
Intel Core i7-13700K Intel Core i7-13700K
16C 24T @ 3.40 GHz
20,750
Intel Core i9-12900KS Intel Core i9-12900KS
16C 24T @ 3.40 GHz
19,176
AMD Ryzen 9 3950X AMD Ryzen 9 3950X
16C 32T @ 3.50 GHz
18,875
Intel Core i9-9980XE Intel Core i9-9980XE
18C 36T @ 3.00 GHz
18,268
AMD Ryzen Threadripper 2970WX AMD Ryzen Threadripper 2970WX
24C 48T @ 3.00 GHz
18,210
Intel Core i9-12900KF Intel Core i9-12900KF
16C 24T @ 3.20 GHz
17,845


quay lại chỉ mục