Cinebench R15 (Multi-Core)


Cinebench R15 là sự kế thừa của Cinebench 11.5 và cũng dựa trên Cinema 4 Suite. Cinema 4 là một phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới để tạo ra các hình thức 3D. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và nhấn mạnh một lợi thế lớn của siêu phân luồng.


Kết quả điểm chuẩn

AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Ryzen Threadripper 3990X
64C 128T @ 2.90 GHz
10,542
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
32C 64T @ 3.50 GHz
7,575
AMD Ryzen Threadripper 3970X AMD Ryzen Threadripper 3970X
32C 64T @ 3.70 GHz
7,398
AMD Ryzen Threadripper 3960X AMD Ryzen Threadripper 3960X
24C 48T @ 3.80 GHz
5,933
Intel Xeon W-3175X Intel Xeon W-3175X
28C 56T @ 3.10 GHz
5,514
AMD Ryzen Threadripper 2990WX AMD Ryzen Threadripper 2990WX
32C 64T @ 3.00 GHz
5,189
AMD Ryzen 9 5950X AMD Ryzen 9 5950X
16C 32T @ 3.40 GHz
4,569
Intel Xeon Platinum 8180 Intel Xeon Platinum 8180
28C 56T @ 2.50 GHz
4,355
Intel Xeon Platinum 8180M Intel Xeon Platinum 8180M
28C 56T @ 2.50 GHz
4,355
AMD Ryzen Threadripper 2970WX AMD Ryzen Threadripper 2970WX
24C 48T @ 3.00 GHz
4,324
Intel Core i9-12900KS Intel Core i9-12900KS
16C 24T @ 3.40 GHz
4,140
Intel Core i9-12900KF Intel Core i9-12900KF
16C 24T @ 3.20 GHz
4,111
Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900K
16C 24T @ 3.20 GHz
4,111
AMD Epyc 7601 AMD Epyc 7601
32C 64T @ 2.20 GHz
4,068
Intel Xeon Platinum 8168 Intel Xeon Platinum 8168
24C 48T @ 2.70 GHz
4,002
AMD Epyc 7501 AMD Epyc 7501
32C 64T @ 2.00 GHz
3,912
Intel Core i9-12900F Intel Core i9-12900F
16C 24T @ 2.40 GHz
3,911
Intel Core i9-12900 Intel Core i9-12900
16C 24T @ 2.40 GHz
3,911
AMD Ryzen 9 3950X AMD Ryzen 9 3950X
16C 32T @ 3.50 GHz
3,897
Intel Xeon Platinum 8176 Intel Xeon Platinum 8176
28C 56T @ 2.10 GHz
3,873
Intel Xeon Platinum 8176F Intel Xeon Platinum 8176F
28C 56T @ 2.10 GHz
3,873
Intel Xeon Platinum 8176M Intel Xeon Platinum 8176M
28C 56T @ 2.10 GHz
3,873
AMD Epyc 7551 AMD Epyc 7551
32C 64T @ 2.00 GHz
3,838
AMD Epyc 7551P AMD Epyc 7551P
32C 64T @ 2.00 GHz
3,838
Intel Core i9-10980XE Intel Core i9-10980XE
18C 36T @ 3.00 GHz
3,800
Intel Xeon Platinum 8164 Intel Xeon Platinum 8164
26C 52T @ 2.00 GHz
3,720
AMD Ryzen 9 5900X AMD Ryzen 9 5900X
12C 24T @ 3.70 GHz
3,684
Intel Xeon Platinum 8170 Intel Xeon Platinum 8170
26C 52T @ 2.10 GHz
3,596
Intel Xeon Platinum 8170M Intel Xeon Platinum 8170M
26C 52T @ 2.10 GHz
3,596
Intel Core i9-7980XE Intel Core i9-7980XE
18C 36T @ 2.60 GHz
3,455
Intel Xeon Platinum 8160 Intel Xeon Platinum 8160
24C 48T @ 2.10 GHz
3,444
Intel Xeon Platinum 8160F Intel Xeon Platinum 8160F
24C 48T @ 2.10 GHz
3,444
Intel Xeon Platinum 8160M Intel Xeon Platinum 8160M
24C 48T @ 2.10 GHz
3,444
Intel Xeon Platinum 8160T Intel Xeon Platinum 8160T
24C 48T @ 2.10 GHz
3,444
Intel Xeon W-2295 Intel Xeon W-2295
18C 36T @ 3.00 GHz
3,422
Intel Core i7-12700KF Intel Core i7-12700KF
12C 20T @ 3.60 GHz
3,327
Intel Core i7-12700K Intel Core i7-12700K
12C 20T @ 3.60 GHz
3,327
Intel Xeon Gold 6148F Intel Xeon Gold 6148F
20C 40T @ 2.40 GHz
3,310
Intel Xeon Gold 6148 Intel Xeon Gold 6148
20C 40T @ 2.40 GHz
3,310
AMD Epyc 7451 AMD Epyc 7451
24C 48T @ 2.30 GHz
3,277


quay lại chỉ mục