Cinebench R20 (Single-Core)


Cinebench R20 เป็นรุ่นต่อจาก Cinebench R15 และยังอิงจาก Cinema 4 Suite Cinema 4 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทั่วโลกเพื่อสร้างรูปแบบ 3 มิติ การทดสอบแบบ single-core ใช้ CPU คอร์เพียงตัวเดียว ไม่นับจำนวนคอร์หรือความสามารถไฮเปอร์เธรดดิ้ง


ผลการทดสอบมาตรฐาน

Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
877
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
877
Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900F
24C 32T @ 2.00 GHzไม่ได้รับการยืนยัน
872
Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900
24C 32T @ 2.00 GHzไม่ได้รับการยืนยัน
872
Intel Core i7-13700KF Intel Core i7-13700KF
16C 24T @ 3.40 GHz
815
Intel Core i7-13700K Intel Core i7-13700K
16C 24T @ 3.40 GHz
815
Intel Core i9-12900KS Intel Core i9-12900KS
16C 24T @ 3.40 GHz
795
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
793
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24T @ 4.70 GHz
781
Intel Core i9-12900KF Intel Core i9-12900KF
16C 24T @ 3.20 GHz
779
Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900K
16C 24T @ 3.20 GHz
779
Intel Core i5-13600KF Intel Core i5-13600KF
14C 20T @ 3.50 GHz
775
Intel Core i5-13600K Intel Core i5-13600K
14C 20T @ 3.50 GHz
775
AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 7700X
8C 16T @ 4.50 GHz
773
Intel Core i9-12900F Intel Core i9-12900F
16C 24T @ 2.40 GHz
764
Intel Core i9-12900 Intel Core i9-12900
16C 24T @ 2.40 GHz
764
AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 7600X
6C 12T @ 4.70 GHz
759
Intel Core i7-12700KF Intel Core i7-12700KF
12C 20T @ 3.60 GHz
757
Intel Core i7-12700K Intel Core i7-12700K
12C 20T @ 3.60 GHz
757
Intel Core i5-12600KF Intel Core i5-12600KF
10C 16T @ 3.70 GHz
741
Intel Core i5-12600K Intel Core i5-12600K
10C 16T @ 3.70 GHz
741
Intel Core i9-12900HX Intel Core i9-12900HX
16C 24T @ 2.30 GHz
736
Intel Core i9-12900H Intel Core i9-12900H
14C 20T @ 2.50 GHz
734
Intel Core i7-11700B Intel Core i7-11700B
8C 16T @ 3.20 GHz
732
Intel Core i9-12900HK Intel Core i9-12900HK
14C 20T @ 2.50 GHz
710
Intel Core i7-1280P Intel Core i7-1280P
14C 20T @ 1.80 GHz
707
Intel Core i7-12700HL Intel Core i7-12700HL
14C 20T @ 2.30 GHz
694
Intel Core i7-12700H Intel Core i7-12700H
14C 20T @ 2.30 GHz
694
Intel Core i5-12500 Intel Core i5-12500
6C 12T @ 3.00 GHz
688
Intel Core i5-12400F Intel Core i5-12400F
6C 12T @ 2.50 GHz
664
Intel Core i5-12400 Intel Core i5-12400
6C 12T @ 2.50 GHz
664
Intel Core i9-11900KF Intel Core i9-11900KF
8C 16T @ 3.50 GHz
650
Intel Core i9-11900K Intel Core i9-11900K
8C 16T @ 3.50 GHz
650
Intel Core i7-1255U Intel Core i7-1255U
10C 12T @ 1.70 GHz
649
AMD Ryzen 9 6980HS AMD Ryzen 9 6980HS
8C 16T @ 3.30 GHz
649
AMD Ryzen 9 6980HX AMD Ryzen 9 6980HX
8C 16T @ 3.30 GHz
649
AMD Ryzen 9 5950X AMD Ryzen 9 5950X
16C 32T @ 3.40 GHz
647
Intel Core i9-10900KF Intel Core i9-10900KF
10C 20T @ 3.70 GHz
645
Intel Core i9-10900K Intel Core i9-10900K
10C 20T @ 3.70 GHz
645
AMD Ryzen 9 PRO 6950HS AMD Ryzen 9 PRO 6950HS
8C 16T @ 3.30 GHz
642


กลับไปที่ดัชนี