AMD Athlon 3000 daftar CPU

AMD Athlon 3000
Nama: AMD Athlon 3000
Generasi: 4.
Arsitektur sebenarnya: Dali (Zen)
Teknologi: 14 nm

Stopkontak: AM4 (LGA 1331)

Semua AMD Athlon 3000 CPUs


Prosesor Frekuensi Turbo
(1 Inti)
inti / HT
AMD Athlon 3000G 3,50 GHz 3,50 GHz 2 / Ya


kembali ke indeks